Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Dekor

Snabba förändringar och omflyttningar har ofta blivit en del av vardagen för många företag och verksamheter. Men konventionella ändringar som ombyggnation, ny inredning mm är ofta kostbara och genomförandet kan bli både tidsödande och störande för verksamheten. Att använda folieringar eller digitala tryck är därför många gånger ett utmärkt alternativ.

En arbetsmiljö kan omvandlas snabbt, och med hjälp av väl genomtänkta och välplacerad digitala tryck eller folieringar på golv, väggar och glas, kan man göra stora visuella förändringar på ett kostnadseffektivt sätt. Digitalt tryck och folieringar kan monteras på många olika material och med en stor flexibilitet. Digitala tryck och folieringar är också effektiva som mer permanenta inslag i nya byggnader.

Ett bra sätt helt enkelt att särskilja områden eller ytor som annars skulle ha sett likadana ut. Det är också användbart på stora glasytor för att göra glaset synligt och därmed förhindra olyckor. Tänk också på att digitala tryck och folieringar ofta fungerar som referenspunkter och hjälper oss att komma ihåg hur vi ska hitta i en byggnad.