Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Företagsskyltar

Lexsign har mycket stor erfarenhet av skyltsystem för koncerner och multinationella företag. Många kända koncerner har gett oss förtroendet att leverera skyltarna till deras anläggningar och kontor.

Förändringar har blivit en del av vardagen för företag och koncerner. Vi utvecklar ständigt produkter för att ge våra kunder olika redskap så att de både rationellt och effektivt kan hantera förändringsarbetet. Vi har utvecklat kostnadseffektiva och flexibla skyltsystem som effektivt kan anpassas till företagets miljö i samklang med både varumärke och identitet. Vi har såväl erfarenhet som produktionskapacitet för allt från den lilla bordsskylten till stora utomhusmonoliter och belysta fasadskyltar.

Microsoft

I samband med att Nokias mobiltelefon division officiellt övertogs av Microsoft, hade vi förmånen och nöjet att få manifestera denna historiska händelse.

Projektet administrerades globalt av Jones Lang Lasalle och Lexsign fick det stora förtroendet att ansvara för den nordiska regionen med Finland i spetsen.

Lexsign´s omfattande nätverk av producerande enheter och montageteam runt hela norden lyckades trots extrema krav på logistik och samordning att realisera projektet inom de tajta tidsramar som fanns.

LKAB

I samband med att LKAB lanserade en ny logotyp i början av 2012, lanserades också ett helt nytt skyltprogram.

Vårt uppdrag bestod bl a i att på ett intelligent sätt genomföra deras omprofilering över en natt på de ställen där identiteten är strategiskt viktig. Vidare också i att analysera flöden inne i deras verksamheter, projektera och montera ett komplett vägvisningskoncept på totalentreprenad.

Effekten av detta projekt har varit, förutom att vi har hjälpt till att tydliggöra LKAB´s profil också att skapa ordning och reda inne på LKAB´s områden. Genom en tydlig vägvisning skapar man en trygghet för bl.a nyanställda och entreprenörer. Man ökar effektiviteten genom att folk inte behöver lägga lika mycket tid på att leta efter destinationer och därigenom också minskar t.ex, stress och miljö.

Vattenfall

I samband med en reviderad logotype och en ny stödjande grafisk profil, tog Essen International fram ett helt nytt skyltprogram för hela Vattenfall koncernen. Ett skyltprogram som omfattade allt från den lilla bordskylten till riktigt stora fasadskyltar.

Därefter blev vi upphandlade av Vattenfall koncernen 2004 som ny ramavtalsleverantör och har sedan dess haft förtroendet att få leverera både kunskap och produkter till samtliga Vattenfalls kontor och anläggningar i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och England.

Projektet som nu har sträckt sig över 10 år har naturligtvis varit massivt och involverat många personer, men resultatet har också blivit riktigt bra och Vattenfall har idag en enhetlig skyltning på alla sina anläggningar oavsett marknad.

Micasa fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden.

Vi har sedan 2007 ett ramavtal med Micasa Fastigheter . Avtalet är en följd av ett offentligt anbudsförfarande, som byggde på att utveckla ett gemensamt skyltsystem för organisationen och alla byggnader.

Produktlösningen bygger huvudsakligen på några av våra standard skyltsystem. Läsbarhet , kontrast och flexibilitet var nyckelordet när sortimentet utvecklades vilket också innebär att många av de skyltar vi har levererat under åren även har varit tillgänglighetsanpassade.


Arla

Omprofileringsprojekt i samband med Arlas varumärkesarbete med mål att visa sin miljömedvetenhet, gjort i ett stort nordiskt, gränsöverskridande samarbete med danska Sign Brand.

25 anläggningar på olika orter i Sverige och ännu fler i Danmark fick en ny profil över en natt.

Ett projekt som ställde stora krav på projektledning och logistik.

Folkteatern

Sveriges mest tillgängliga teater. Det var en utmaning för alla inblandade i projektet.

Vi ansvarade för skyltarna som enligt lagkrav också skall avvärja enklare hinder för tillgänglighet. Skyltarnas grafiska utformning gjordes i tätt samarbete mellan Lexsign, designbyrån Pangea, Folkteatern och Erséus Arkitekter.

Den stora utmaningen bestod i att få ihop funktion, tillgänglighet, inredningsdesign och grafisk formgivning. Något som lyckades och som faktiskt fungerar.

Skyltsystemet för interiören är av typen Infinity från Modulex. De exteriöra skyltarna är av LED-typ med låg strömförbrukning.

ÅF

Projektet startade med att vi tog fram ett förslag på ett interiört skyltprogram (desgin och produkt) till det ny ÅF-huset i Göteborg som invigdes 2014.

Ju längre vi kom i processen med kunden ju mer viktigt blev skyltningen och i slutändan resulterade vårt arbete med att vi också fick uppdraget att ta fram en skylthandbok som blir gällande för samtliga ÅF`s kontor.

En neutral design med färgelement som anpassas till de olika interiörerna på kontoren runt om i landet.

Ideon Science Park

Ideon Science Park är den första och även den största av Sveriges cirka femtio forskningsbyar - eller science parks som de ofta kallas.

Utmaningen bestod i att efter en wayfinding analys omsätta den i praktiken med hänsyn till den grafiska profil som tagits fram ett par år tidigare. Första fasen var de exteriöra skyltarna som behövdes för att besökare, oavsett nationalitet, skulle få möjligheten att hitta inne på området. Nästa fas var att vägleda besökarna interiört till de olika destinationerna.

Ett spännande och mycket omfattande projekt som startade i att översätta en grafisk profil till ett komplett skyltprogram för att sedan omsättas med bra funktion i verklighet. En totalentreprenad helt enkelt.

N3 - Trollhättan

En möteplats för ung kultur där alla är välkomna.

2011 blev vi valda som leverantör till N3 i Trollhättan, då tillgänglighet var prio 1. Vårt uppdrag vara att ta fram ett interiört skyltprogram som var tillgänglighetsanpassat samtidigt som det skulle vara flexibelt. Det ingick även att göra en gedigen wayfinding analys samt att ta fram en design för hur skyltarna skulle se ut.

Allt från register med hänvisning i entrén till identifikationsskyltar, takhängda skyltar, plansskyltar m.m.