Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Skyltar till Hälso- & Sjukvårdssektorn

Vi har erfarenhet av skyltar och informationssystem från stora sjukvårdskomplex till vårdcentraler och kliniker världen över.

Vi är ledande på området för skyltsystem inom hälso- och sjukvårdsbyggnader. Vi har erfarenhet av skyltar och informationssystem från stora sjukvårdskomplex till vårdcentraler och kliniker världen över.

Det är ofta fråga om komplexa miljöer med omfattande informationsflöden som kräver särskild hänsyn för att ta fram pålitliga vägvisnings- och informationssystem som fungerar även för människor i behov av vård eller för besökare.

Praktikertjänst

Skyltar skall vara den ”hand” som hjälper t.ex. besökare att orientera sig genom en verksamhet till rätt destination. De skapar trygghet för besökaren genom att visa på ordning och reda i den verksamhet som man rör sig i. Att ha en tydlig identitet och en igenkänningsfaktor skapar också trygghet.

Det är speciellt viktigt för vårdgivande företag som har en besökare som kanske inte alltid är friska att skapa denna trygghet. Det finns också en juridisk aspekt som innebär att vårdtagaren inte skall behöva hysa några tvivel om vem som är vårdgivare.

Sankt Eriks Ögonsjukhus

För sjukhuset i Stockholm som är specialiserat på behandling av olika ögonsjukdomar och skador, har vi genomfört en grundläggande flödesanalys och tagit fram ett förslag till en vägvisningsprincip och ett skyltprogram.

Med tanke på att flertalet besökare av naturliga skäl har svårt att se skyltar, har speciell hänsyn tagits till detta vilket bland annat har resulterat i tydliga ledstråk som har applicerats på golvet.

Danderyds sjukhus

Redan 1995 tog vi fram en komplett skylthandbok och ett skyltprogram för Danderyds Sjukhus.

Med utgångspunkt i skyltprogrammet installerades också ett helt nytt skyltsystem, där hänvisningen delades in i ett zon-system och där skyltningen följer en ”less is more” princip.

Tanken är att en besökare via en informationstavla, skall hitta sin destination och i vilken zon denna är belägen och att hon eller han därefter enbart skall koncentrera sig på att följa skyltningen mot aktuell zon.

Väl framme i närheten av den slutgiltiga destinationen tar en mer detaljerad skyltning vid.