Vi använder cookies så att vi kan göra din upplevelse här hos oss på Lexsign ännu bättre. Vi använder detta endast för att analysera webbtrafik och ej för annonser.

Skyltar för skolor

Effektivt utnyttjande av lokalerna samtidigt som man samverkar med företag och boende i området.

Verksamheten i skolor handlar inte längre bara om det som pågår i klassrummen under skoltid. Den moderna skolan spelar en aktiv roll i samhället som många kan ha glädje av. Vi jobbar med identitet, vägvisning och skyltar i skolor och utbildnigsmiljöer.

På senare år samlas allt fler aktiviteter i skolorna. Det är fråga om effektivt utnyttjande av lokalerna samtidigt som man samverkar med företag och boende i området.

Detta påverkar i stor utsträckning såväl antalet användare som intressenter. Det är allt fler som kommer tillbaka till skolan igen.

Örebro universitet

Till den nya Campus byggnaden för bland annat läkarstudenter strategiskt placerad i närheten av Örebro Universitetssjukhus, har vi fått uppdraget att leverera och montera såväl all inomhus- som utomhusskyltning.

Hammars skola

För den om- och tillbyggda skolan, fick vi uppdraget att leverera all fönsterfoliering. Utseendet varierade ganska mycket med både normala konstrastfolier till kontrastfolier med bilder på figurer. Leveransen innehöll även symbolskyltar med braille/punktskrift samt litteraskyltar.

Lackarebäcksskolan

En helt ny skola där vi har leverat all interiör skyltning och hjälpt kunden med definition av vilka ytor och lokaler som är att beteckna som publika, och som därmed behövde ha en tillgänglighetsanpassad skyltning.

Vi arbetade mycket med designen för att passa skolan med mottot att det skall vara kul att lära sig nya saker.

Hallensskola

Här har vi leverat den interiöra skyltningen samt folierat glaspartier. Vi tog fram rätt skyltsystem som var anpassat efter skolans verksamhet dvs ett flexibelt system som kan leva länge.